We Love Writers at Nisute

Every day we try to provide you a fresh view of news, reviews, specials and more. Nisute runs completely on a hard-core gamers who use this website daily. To strengthen our editorial team, we are always on the lookout for writers and editors to help build Nisute the biggest and unique game site of Europe, at the same time appealing to your writing talents.

Open positions are:

Writers – World wide
editors – World wide
photographers – The Benelux
Audio Video Editors – UK
Journalist’s and Reporters – The Benelux
P-reviewers – World wide

What are we looking for?

We are looking for freelance writers. If you decide to join our team, your primary task would be of the placement of stories on our frontpage so as to support our news section. Plus you get the chance to write articles on specials and other areas if you want to. Naturally, you also have ideas that we would love to implement. All this happens on (quasi) voluntary basis. Anyone who proves their mettle, gets the chance to grow to the review team.

Who are you?

We seek motivated individuals with the following characteristics:

 • You are someone who is interested in games and the world or at the very least tries to follow gaming trends
 • You have your own flair of writing and want to share that with our visitors.
 • You can express yourself properly in written English. In addition, you also have sufficient knowledge of English to understand and interpret English press releases and other source material.
 • You are someone who is detailed oriented and ready to learn.

Of the gamers who are committed to Nisute, we would expect you to be self motivated to perform. You write for Nisute because gaming is your passion and because you are a detailed, accurate, and love sharing hard-core information with your fellow gamers. You are willing to apply yourself in your free time, as much as your daily schedule allows it. We expect you to work with the team and be part of it on a regular basis, because the only way we can move forward, is with each other.

What you get in return?

Firstly, you write for Nisute because you want to. Rich we are not, but as time goes along and you prove your worth, you will be enabled the following benefits:

 • Write and edit articles for a unique gaming website in Europe.
 • A great addition to your resume, especially for students who have their first experience to begin.
 • Gain experience in writing, in working as a team and everything related to running a game site.
 • You work within a motivated team. At least one passion keeps us all busy: gaming!
 • You get the chance to attend press trips and the very first taste of some games at home and abroad. Cologne, Los Angeles, and London for Nisute members is not unknown.
 • You can eventually grow into the position of reviewer, which allows you to critique brand new games in your way.
 • Who knows, you could grow your position at Nisute to a full time position within the European games industry? You would certainly not be the first!
 • Journalism students can easily earn internship credits at Nisute

Interested?

Are you the boy or girl we are looking for? Good! If you are interested, you may send an email to: information (at) Nisute.com. You state it as follows:

 • A short introduction of yourself: who you are, where you live, where you keeps you busy?
 • A small clarification why you’re the man / girl we are looking for.
 • Your contact details (address, phone number and an active email address).
 • In a Word doc write three separate news stories as an examples showcasing your writing talent. This news may be fictitious, but could reflect current events. Try to take into account the writing style and format that we use here Nisute. Apply screenshots and images but they are not necessary.
 • We limit the number of accepted applicants per school term, so if you have applied before and were not accepted,  it is okay to resend previously sent articles but if you would like to, write something fresh and new. Take that initiative.

If you have specific questions or concerns, you may also email the abovementioned email address. All candidates will receive an answer, positive or negative, at the latest two weeks after submission, accompanied by a few feedback points. If you haven’t heard back from us, then there is something gone wrong with your email. Hit that resend button on that email!

Hopefully we will soon welcome you to our editors!

NiSuTe International Office
Street: Graaf Engelbertstraat 50
Postal: 5046 LW Tilburg, The Netherlands
Phone: +31135358331
E-mail: information(at)nisute.com

A fresh and motivated crew at GDC

In Dutch:

Nisute zoekt schrijvers (m/v) met talent

 

Dagelijks proberen wij jullie te voorzien van een verse portie nieuws, reviews, specials en nog meer van dat lekkers. Nisute draait volledig op een harde kern van echte gamers die zich dagdagelijks voor deze website inzet. Om ons redactioneel team te versterken, zijn wij nog op zoek naar enkele redacteurs die het zien zitten om Nisute mee te helpen opbouwen tot de grootste en uniek gamesite van de Europa! We doen daarbij beroep op jullie schrijftalenten.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar freelance redacteurs. Besluit je om je bij ons team te voegen, dan bestaat je primaire taak uit het plaatsen van nieuwsberichten op onze frontpage om zo onze nieuwssectie te ondersteunen. Daarnaast krijg je ook de kans om mee te schrijven aan specials en andere randartikels indien je dat zelf wenst. Uiteraard kan je zelf ook steeds ideeën aandragen. Dit alles gebeurt op (quasi) vrijwillige basis. Wie zich bewijst, krijgt op deze manier de kans om door te groeien naar het reviewteam.

Wie ben jij?

We zoeken gemotiveerde personen met volgende eigenschappen:

 • Je bent iemand die geïnteresseerd is in games en die het wereldje min of meer tracht te volgen.
 • Je schrijft graag en je wil je kunnen delen met onze bezoekers.
 • Je beschikt over een vlotte pen die zich goed kan uitdrukken in het Engels. Daarnaast beschik je ook over voldoende kennis van het Engels om zo persberichten en ander Engelstalig bronmateriaal correct te kunnen interpreteren.
 • Je bent iemand die bereid is om gedetailleerd en zeer correct te werken. Je bent kritisch ingesteld en bereid om te leren.
 • Je bent iemand die ondanks de term “vrijwilliger” niet bang is om de handen uit de mouwen te steken.
 • Je bent iemand die gemotiveerd is, die zich voor langere tijd aan een groot project wil toewijden. We zoeken dan ook mensen die zich niet gedurende enkele weken, maar vele maanden (of zelfs jaren?) dagelijks willen inzetten voor Nisute.

Wat verwachten we van je?

Van gamers die zich willen inzetten voor Nisute, verwachten we dat ze in de eerste plaats gemotiveerd zijn. Schrijven voor een website als Nisute doe je omdat gamen je passie is en omdat je gedetailleerde, correcte, hardcore informatie met je medegamers wil delen. Je bent bereid om je hier op langere termijn en zo goed en kwaad als je tijdschema toelaat voor in te zetten. We verwachten dat je je dagelijks met Nisute tracht bezig te houden (uiteraard uitgezonderd eventuele vakantie- of examenperiodes en dergelijke – we houden vanzelfsprekend rekening met zulke uitzonderingen) omdat dat de enige manier is waarop we Nisute – als een team – verder kunnen laten groeien.

Wat krijg je in ruil?

Voor Nisute schrijven doe je in de eerste plaats omdat je dat graag wil. Rijk zal je er vermoedelijk niet mee worden! Wat we je wél zeker en vast kunnen aanbieden, is het volgende:

 • Een taak als auteur / redacteur voor rrn unieke gamewebsite van Europa.
 • Een mooie toevoeging op je cv, zeker voor studenten die nog aan hun eerste werkervaring moeten beginnen.
 • Je doet ervaring op in het schrijven, in het werken als een team en alles wat met het runnen van een gamesite te maken heeft.
 • Je werkt binnen een gemotiveerd team. Minstens een enkele passie houdt ons allemaal bezig: gamen!
 • Je krijgt regelmatig de kans om op perstrip te gaan en zo als allereerste van bepaalde games te proeven in binnen- én buitenland. Keulen, Los Angeles  en London is een Nisute-redacteur bijvoorbeeld niet onbekend.
 • Je kan op termijn doorgroeien naar de positie van reviewer, waarbij je ook jouw kritische oog op nieuwe games kunt loslaten.
 • Wie weet groei je na verloop van tijd ook wel door naar een full-time job binnen de Europese gamesindustrie? Je zou in ieder geval niet de eerste zijn!
 • Studenten journalistiek kunnen heel eenvoudig aan een stageplaats geraken binnen Nisute

Geïnteresseerd?

Ben jij de man of vrouw die wij zoeken? Mooi zo! Indien je geïnteresseerd bent, dan mag je een mailtje sturen naar: information ( at ) Nisute.com . Je vermeldt daarin het volgende:

 • Een korte voorstelling van jezelf: wie ben je, waar woon je, waar houd je je zoal mee bezig?
 • Een kleine verduidelijking waarom jij de man/vrouw bent die we zoeken.
 • Je contactgegevens (Adress, telefoon nummer en een emailadres dat quasi dagelijks gecontroleerd wordt).
 • In een Word-documentje schrijf je drie nieuwsberichten die als voorbeeld van je schrijftalent dienen. Deze nieuwsberichten mogen fictief zijn, maar mogen ook om (recente) effectieve gebeurtenissen gaan. Tracht rekening te houden met de schrijfstijl en indeling die wij hier op Nisute hanteren. Check voor de zekerheid enkele nieuwsberichten als je hier over twijfelt. Lay-outen (screenshots, andere plaatjes…) toevoegen is niet nodig. Je kopieert je tekst níet van andere Engelsstalige websites; schrijf zelf een boeiend artikel op basis van een andere bron!

Heb je vroeger reeds gesolliciteerd bij Nisute en denk je dat je inzending van toen voldoende was (dit kan gebeuren omdat we het aantal nieuwe medewerkers limiteren), dan mag je diezelfde voorbeeldberichten nu opnieuw doorsturen.

Als je nog specifieke vragen of opmerkingen hebt, dan mag je ook steeds naar bovenvernoemd adres mailen. Alle kandidaten krijgen een antwoord, positief of negatief, ten laatste twee weken na inzending, vergezeld van enkele feedbackpunten. Krijg je geen antwoord, dan is er dus iets misgelopen met je mailtje.

Hopelijk mogen we je binnenkort verwelkomen in onze redactie!

NiSuTe International Office
Street: Graaf Engelbertstraat 50
Postal: 5046 LW Tilburg, The Netherlands
Phone: +31135358331
E-mail: information(at)nisute.com